Aktualności

Do końca 2021 roku należy wymienić ponad 10-letnie piece centralnego ogrzewania

Jak oszacowały władze województwa śląskiego, ponad połowa zanieczyszczeń powietrza na tym obszarze pochodzi z gospodarstw domowych. Zła jakość powietrza, zwłaszcza w szczycie sezonu grzewczego, zainicjowała podjęcie już w 2017 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego tzw. uchwały antysmogowej, której...

  Czytaj więcej Do końca 2021 roku należy wymienić ponad 10-letnie piece centralnego ogrzewania

Gmina Miedźno zrealizuje największą w Polsce inwestycję oświetleniową w formule PPP

14 stycznia br. gmina Miedźno i spółka IZIM podpisały umowę na unowocześnienie oraz znaczną rozbudowę infrastruktury oświetleniowej. W wyniku zawartego kontraktu w ciągu dwóch lat na terenie gminy Miedźno powstanie blisko 1900 opraw LED. Oświetlą one 74 km dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich....

  Czytaj więcej Gmina Miedźno zrealizuje największą w Polsce inwestycję oświetleniową w formule PPP

Stowarzyszenie "Razem na wyżyny" zaprasza do wypełnienia ankiety potrzeb obszaru LGD w nadchodzącej prognozie unijnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na wyżyny”, która swoim zasięgiem obejmuje gminy: Miedźno, Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny rozpoczęła przygotowania do nowego okresu programowania na lata 2021-2027, z którego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej...

  Czytaj więcej Stowarzyszenie "Razem na wyżyny" zaprasza do wypełnienia ankiety potrzeb obszaru LGD w nadchodzącej prognozie unijnej

Kolejny etap przygotowania dokumentacji projektowej mostu na Liswarcie ukończony

4 października 2019 roku we Władysławowie wójt Piotr Derejczyk wspólnie z wójtem gminy Popów Janem Kowalikiem podpisali porozumienie dotyczące wspólnego wybudowania przez samorządy mostu na rzece Liswarcie.

  Czytaj więcej Kolejny etap przygotowania dokumentacji projektowej mostu na Liswarcie ukończony

Strona 1 z 106.