Aktualności

Bezpłatne Badanie Ostrości Wzroku

Zapraszamy mieszkańców Gminy Miedźno na bezpłatne badanie wzroku, które odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2017 r. od godz. 14 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie przy ul. Filipowicza 5.

  Czytaj więcej Bezpłatne Badanie Ostrości Wzroku

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wójt Gminy Miedźno zawiadamia, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379 z 2006 r. z późn. zm.)

  Czytaj więcej Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Nowe zasady usuwania drzew i krzewów!!!

W związku ze zmianą ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, iż z dniem 17 czerwca 2017 r. ulegają zmianie zasady wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

  Czytaj więcej Nowe zasady usuwania drzew i krzewów!!!

Harmonogram Odbioru Odpadów Na Lipiec, Sierpień i Wrzesień 2017 R.

Poniżej harmonogramy odbioru odpadów na lipiec, sierpień i wrzesień 2017 r.

  Czytaj więcej Harmonogram Odbioru Odpadów Na Lipiec, Sierpień i Wrzesień 2017 R.

Strona 1 z 27.