Aktualności

Miedziaki dla Miedźna! Rozlicz PIT w Gminie Miedźno

Startujemy z kampanią, która ma zachęcić wszystkich mieszkających w naszej gminie, ale w niej niezameldowanych, by rozliczyli swój podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Kłobucku. Jedyne co trzeba zrobić, to podać w deklaracji swoje miejsce zamieszkania na terenie naszej gminy. „Miedziaki dla...

  Czytaj więcej Miedziaki dla Miedźna! Rozlicz PIT w Gminie Miedźno

Wybraliśmy wykonawcę przebudowy ulicy Łokietka oraz ulicy Św. Jadwigi w Miedźnie

22 lutego rozstrzygnęliśmy przetarg na przebudowę ulicy Łokietka oraz ulicy Św. Jadwigi w Miedźnie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RAFALIN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Blachowni, oferując za przewidziane prace cenę brutto 321.281,56 zł.

  Czytaj więcej Wybraliśmy wykonawcę przebudowy ulicy Łokietka oraz ulicy Św. Jadwigi w Miedźnie

Przystępujemy do przebudowy ulic: Brzozowej, Leśnej, Cichej oraz Bór w Ostrowach nad Okszą

15 lutego rozstrzygnęliśmy przetarg na przebudowę czterech gminnych dróg w Ostrowach nad Okszą. Najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach wyboru ofert uzyskała propozycja złożona przez RAFALIN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Blachowni. Za wykonanie przewidzianych w...

  Czytaj więcej Przystępujemy do przebudowy ulic: Brzozowej, Leśnej, Cichej oraz Bór w Ostrowach nad Okszą

Wybraliśmy wykonawcę przebudowy budynku byłej szkoły w Izbiskach

17 lutego 2021 roku rozstrzygnęliśmy przetarg na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły (z lokalami mieszkalnymi) w Izbiskach 85

wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską”. Na ogłoszone w dniu 17 grudnia 2020 roku postępowanie przetargowe wpłynęły...

  Czytaj więcej Wybraliśmy wykonawcę przebudowy budynku byłej szkoły w Izbiskach

Strona 1 z 104.