Aktualności

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA LIPIEC, SIERPIEŃ I WRZESIEŃ 2018 R.

Poniżej harmonogramy odbioru odpadów na lipiec, sierpień i wrzesień 2018 r.

  Czytaj więcej HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA LIPIEC, SIERPIEŃ I WRZESIEŃ 2018 R.

Wielki sukces PCz Rover Team na czele z Piotrem Ptakiem - mieszkańcem Miedźna!

Mieszkaniec Gminy Miedźno, lider zespołu PCz Rover team Pan Piotr Ptak wraz ze studentami Politechniki Częstochowskiej oraz uczniem IV LO im. H. Sienkiewicza, najlepszą na świecie drużyną!

  Czytaj więcej Wielki sukces PCz Rover Team na czele z Piotrem Ptakiem - mieszkańcem Miedźna!

Informacja w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad...

Komitety wyborcze, o których mowa w art. 84 § 4, art. 88 § 1, art. 89 § 1, art. 402 § 1, art. 403 § 3, 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349) są zobowiązane do zawiadomienia właściwego terytorialnie komisarza wyborczego o swoim utworzeniu.

K...

  Czytaj więcej Informacja w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2

Termin składania wniosków o wpis do REJESTRU PODMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY, PRODUKTY W OPAKOWANIACH I...

24 lipca mija termin składania wniosków o wpis do REJESTRU PODMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY, PRODUKTY W OPAKOWANIACH I GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI.

  Czytaj więcej Termin składania wniosków o wpis do REJESTRU PODMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY, PRODUKTY W OPAKOWANIACH I GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI

Strona 2 z 57.