Aktualności

Harmonogram odbioru odpadów na kwiecien, maj, czerwiec 2017 r.

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od 13 marca br. do 11 kwietnia br. będzie prowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej...

  Czytaj więcej Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Informacja dot. przyznawania Nagród Rady Gminy Miedźno

Informuję, że podczas 25 posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia Rady Gminy Miedźno odbytego w dniu 22 lutego 2017 r. radni zdecydowali, że w roku 2017 wnioski o przyznanie Nagrody Rady Gminy Miedźno nie będą rozpatrywane.

W związku z powyższym proszę nie składać ww....

  Czytaj więcej Informacja dot. przyznawania Nagród Rady Gminy Miedźno

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne

Planujesz zorganizowanie szkolenia, warsztatu, akcji społecznej czy innego wydarzenia o charakterze integracyjnym? Możesz postarać się o wsparcie finansowe swojego przedsięwzięcia za pośrednictwem Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

  Czytaj więcej Spotkanie informacyjno – konsultacyjne

Strona 3 z 21.