Aktualności

Vulcan kompetencji w Śląskich samorządach

Gmina Miedźno przystąpiła do realizacji projektu „Vulcan kompetencji w Śląskich samorządach” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie2.1 Wysoka jakość systemu oświaty.

  Czytaj więcej Vulcan kompetencji w Śląskich samorządach

W grudniu LGD ogłasza konkursy na zakładanie firm i działania społeczne

W grudniu 2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków na wsparcie dla osób fizycznych, mieszkańców obszaru, niebędących rolnikami, którzy chcą założyć własną firmę. Do wykorzystania będzie kwota 400 tys. zł i wsparcie dla 8 projektów. Kwota dofinansowania każdego projektu to 50 000 zł. <a...</p>

  Czytaj więcej W grudniu LGD ogłasza konkursy na zakładanie firm i działania społeczne

Zmiana Procedury oceny i wyboru Grantobiorców w LGD “Razem na wyżyny”

We wrześniu Zarząd dokonał zmian w Procedurze oceny i wyboru Grantobiorców. Najważniejsze z nich to:

  • zwiększenie wyprzedzającego finansowania z 36,37% do 50% kosztów kwalifikowalnych grantu;
  • zniesienie konieczności założenia wyodrębnionego konta bankowego do wyprzedzającego finansowania,...
  Czytaj więcej Zmiana Procedury oceny i wyboru Grantobiorców w LGD “Razem na wyżyny”

I Sesja Rady Gminy Miedźno

W dniu 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno przy ul. Ułańskiej 25 odbędzie się I Sesja Rady Gminy Miedźno z następującym porządkiem obrad:

  Czytaj więcej I Sesja Rady Gminy Miedźno

Strona 3 z 66.