ANKIETA KONIUNKTURY W GOSPODARSTWIE ROLNYM

W dniach 14-31 lipca 2017 r. na terenie województwa śląskiego przeprowadzane będą badania statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym.

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://katowice.stat.gov.pl/.

Do góry