Apel o racjonalne korzystanie z wody

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedźno

W związku z utrzymującym się okresem bezdeszczowym i niekorzystnymi prognozami pogody, zwracam się z prośbą o  racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z sieci wodociągowej.

Proszę o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wyłącznie do celów bytowych,  powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników  oraz mycia samochodów.

Nieoszczędny pobór wody może spowodować obniżenie jej ciśnienia w sieci wodociągowej i doprowadzić do przerw w dostawie wody.     

Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Do góry