Badania ankietowe 1 czerwca - 10 lipca 2019 r.

W dniach od 1 czerwca do 10 lipca 2019 r. prowadzone są badaniach ankietowe pn: CZERWCOWE BADANIE ROLNICZE BADANIE POGŁOWIA BYDŁA, OWIEC, DROBIU ORAZ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ BADANIE POGŁOWIA ŚWIŃ ORAZ PRODUKCJI ŻYWCA WIEPRZOWEGO

Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet, wywiadu telefo- -nicznego oraz bezpośredniego wywiadu z respondentem. Badania realizują ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. 

Dodatkowe informacja w załączniku.

 

 

Do góry