„Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców gminy Miedźno”

Gmina Miedźno wspólnie z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR Sp. z.o.o. z Warszawy, przystąpiła do opracowania „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miedźno”.

W najbliższych dniach, ankieterzy będą przeprowadzać badania bezpośrednie - odwiedzając mieszkańców w ich domach.  Gromadzone informacje będą dotyczyć preferencji komunikacyjnych mieszkańców gminy Miedźno.

Wyniki przeprowadzonych badań posłużą poprawie funkcjonowania komunikacji publicznej zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Wszystkie uzyskane odpowiedzi posłużą jedynie do zbiorczych opracowań statystycznych. Kwestionariusze, zgodnie ze standardami międzynarodowymi (ESOMAR) są anonimowe.

Uprzejmie prosimy o udzielenie pomocy ankieterowi i dziękujemy za udział w badaniu.

Do góry