Bezpłatne badanie w kierunku zakażenia wirusem HCV

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Miedźno na bezpłatne, i całkowicie bezbolesne badanie przesiewowe w kierunku HCV, którego celem jest zwiększenie wykrywalności wirusa wśród społeczeństwa.

Badanie odbędzie się dnia 24 września br. (wtorek) w budynku Urzędu Gminy Miedźno (sala sesyjna) od godz. 15:00 do godz. 16:30. Wykonanie badania nie wymaga wcześniejszego umawiania się.

Zakażenie HCV powoduje wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW typu C). Jest to przewlekła, zapalna choroba wątroby, która u części pacjentów po wielu latach może doprowadzić do całkowitego zniszczenia tego narządu: marskości, niewydolności wątroby, wreszcie do raka wątrobowokomórkowego. Szacuje się, że w Polsce jest 165- 200 tys. osób zakażonych HCV, jednak dotychczas tylko ok. 30 tys. z nich wie o swoim zakażeniu.

Do góry