Delegacja z portugalskiego miasta Santa Maria da Feira w Gminie Miedźno

W dniach od 11 do 15 listopada 2019 r. gościła w Gminie Miedźno delegacja z portugalskiego miasta Santa Maria da Feira.

W jej składzie znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych: Cristina Manuela Cardoso Tenreiro- zastępca burmistrza, Andreia Daniela Coelho dos Santos- Dyrektor Departamentu Oświaty Urzędu Miejskiego oraz nauczyciele- Ana Paula Cardoso de Almeida, Ana Maria Tavares Oliveira, Maria Inês Correia dos Santos, Luiz Gonzaga Lopes Pereira de Oliveira.

Goście podczas wizyty zapoznali się z systemem oświaty samorządowej w Polsce, szczególnie z zasadami organizacyjnymi i finansowaniem. Odwiedzili Zespoły Szkolno Przedszkolne w Miedźnie, Mokrej oraz Ostrowach nad Okszą. 12 listopada, dzięki życzliwości dyrekcji, odwiedzono także Zespoły Szkół nr 1 i 3 w Kłobucku oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Delegacja zwiedziła również Jasną Górę, Kraków, były niemiecki obóz nazistowski Auschwitz-Birkenau oraz kopalnię soli w Wieliczce.

Wizyta dała szansę na wymianę doświadczeń oraz niewątpliwie będzie miała pozytywny wpływ na dalszy rozwój współpracy Gminy Miedźno z samorządami innych krajów Unii Europejskiej. Jest także pierwszym krokiem do zawarcia umowy partnerskiej.

Do góry