Dodatkowe polowania na dziki!

W związku z wytycznymi Ministra Środowiska dotyczącymi przeciwdziałania ASF, na terenie Gminy Miedźno zostaną zorganizowane polowania zbiorowe wielkoobszarowe.

Polowania zbiorowe odbędą się na terenie:

•         koła łowieckiego ŻUBR w terminie 19- 20, 26-27.01.2019 r.

•         koła łowieckiego TARPAN w terminie 27.01.2019 r.

•         koła łowieckiego BORSUK w terminie 26-27.01.2019 r.

•         koła łowieckiego ORZEŁ w terminie 27.01.2019 r.

Zachęcamy do zapoznania się z mapą obwodów łowieckich.

Do góry