Działamy na drogach. Ruszyły prace budowlane przy największej inwestycji w gminie

Rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją największej inwestycji w Gminie Miedźno. Chodzi o kompleksową przebudowę czterech gminnych ulic w Miedźnie – Dębowej, Sosnowej, Ogrodowej oraz Polnej. Wartość wszystkich prac to 9,75 mln zł.

 

Za realizację zadania odpowiedzialne są dwie firmy wyłonione w przetargu. Ulicę Ogrodową wykona Rafalin Sp. z o.o. z Blachowni, a ulice: Dębową, Sosnową i Polną – OLS Sp. z o.o. z Lublińca. Prace toczą się w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach założonego zakresu robót na wszystkich odcinkach zostanie wykonane odwodnienie (rowy i przepusty), chodniki, pobocza oraz oczywiście ułożona nowa nawierzchnia jezdni. Gruntowną modernizacją objęte będzie również oświetlenie uliczne. Energooszczędne i niskoemisyjne lampy LED zastąpią dotychczasowe stare lampy sodowe.

W tej chwili prace remontowe toczą się na dwóch odcinkach. Na ulicy Dębowej powstaje odwodnienie drogi w formie krytego rowu. Na ulicy Sosnowej z kolei Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego przystąpiło do wymiany wodociągu. To przygotowanie do właściwego zakresu prac. Wymiana starych ciągów na tym etapie przebudowy pozwoli w przyszłości uniknąć niszczenia nowo wybudowanej nawierzchni. Dla ulic Ogrodowej i Polnej natomiast powstaje jeszcze projekt budowlany.

Całkowity koszt remontu wszystkich wskazanych dróg gminnych to 9,75 mln zł. Wynagrodzenie wykonawcy za remont ulicy Ogrodowej to 2,06 mln zł. Rozbudowa ulicy Dębowej to koszt 3,81 mln zł, Sosnowej – 2,93 mln zł, a Polnej – 909 tys. zł

Na realizację inwestycji Gmina Miedźno pozyskała ponad 6,7 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie wynosi więc aż 70 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Resztę gmina sfinansuje z własnych środków.

Przewidywany termin zakończenia zadania to pierwsza połowa 2022 roku.

Do góry