Dziś obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. To święto całej lokalnej społeczności

27 maja obchodzony jest w naszym kraju Dzień Samorządu Terytorialnego. To święto wszystkich mieszkańców gmin, powiatów oraz województw. To także Święto Pracowników Samorządowych.

Z tej okazji, Wójt Gminy Miedźno Piotr Derejczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Miedźno Zdzisław Bęben składają wszystkim osobom zaangażowanym w budowanie sukcesów Gminy Miedźno najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje.

Dzień Samorządu Terytorialnego został ustanowiony świętem państwowym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dwadzieścia jeden lat temu na pamiątkę pierwszych wolnych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Od tego czasu bowiem lokalna społeczność mogła autonomicznie stanowić o swoich sprawach i kierunkach obranego rozwoju.

Do góry