Harmonogramy odbioru odpadów

W załączeniu harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w Gminie Miedźno.

Do góry