III rata podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Wójt Gminy Miedźno przypomina o zbliżającym się terminie płatności III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, który upływa 15 września 2021 r. oraz II raty podatku od środków transportowych, którego termin również upływa 15 września 2021 r. Zapłaty podatku można dokonać przelewem na rachunek bankowy Gminy Miedźno, kartą płatniczą w budynku Urzędu Gminy, w kasie Banku Spółdzielczego w Miedźnie, w placówce pocztowej oraz w innych placówkach, w których można opłacać rachunki.

Do góry