Informacja dot. wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej

W związku ze zbliżającymi się wyborami do śląskiej izby rolniczej oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku O izbach rolniczych (dz. U. Z 2018 r. Poz. 1027), w dniach od 15 lipca do 19 lipca 2019 roku w urzędzie Gminy Miedźno w pok. Nr 18 zostanie wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej  w dniu 28 lipca 2019 roku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

 

Do góry