Informacja dot. zobowiązań podatkowych

W związku z podjęciem Uchwały Nr 34/V/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, zniesiono możliwość regulowania zobowiązań podatkowych poprzez ich zapłatę u inkasentów (sołtysów).

Zobowiązania podatkowe można regulować poprzez ich zapłatę:

  • przelewem na rachunek bankowy Gminy Miedźno,
  • w kasie Banku Spółdzielczego w Miedźnie (bez dodatkowych opłat),
  • kartą płatniczą w Urzędzie Gminy w Miedźnie w ramach płatności bezgotówkowych(bez dodatkowych opłat),
  • w placówce pocztowej,– innych placówkach, w których można opłacać rachunki.

Indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat znajduje się na decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego (nakazie płatniczym).

Do góry