Jak przebiega program szczepień na terenie Gminy Miedźno?

W naszym kraju do tej pory wykonano ponad 25,4 mln szczepień przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest około 10,4 mln. Jak przebiega program szczepień na terenie Gminy Miedźno?

Jak wskazują dane, na 7518 mieszkańców naszego samorządu przynajmniej jedną dawką zaszczepiło się 2815 osób. W pełni zaszczepionych jest z kolei 1785 osób. W ujęciu procentowym jest to odpowiednio 37,1 proc. oraz 23,2 proc. mieszkańców Gminy Miedźno.

W odniesieniu do powiatu kłobuckiego lokuje to naszą gminę w środku stawki, za Kłobuckiem – 44,1 proc., Krzepicami – 39,6 proc., Przystajnią – 39,2 proc. i Pankami – 38,9 proc. W dalszej kolejności są gminy: Lipie – 36,7 proc., Popów – 36,4 proc., Wręczyca Wielka – 34,8 proc. oraz Opatów – 31,2 proc.

W podziale na grupy wiekowe największy odsetek zaszczepionych jest wśród naszych seniorów. To zarazem najwyższe wskaźniki w skali powiatu kłobuckiego w tych grupach wiekowych. Powyżej 70. roku życia co najmniej jedną dawkę przyjęło 73,4 proc. mieszkańców gminy, a wśród osób od 60 do 69 lat – 65,8 proc.

W przedziale wiekowym 40-59 lat na szczepienia zdecydowało się 45,4 proc. mieszkańców. W kolejnym 20-39 lat – 25,7 proc., a w najmłodszej grupie do 18. roku życia – 3,1 proc.

źródło: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin

Do góry