Kary dla właścicieli wałęsających się psów

W związku z nasilającym się problemem psów pozostawionych bez należytej opieki, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców, Urząd Gminy w Miedźnie  informuje, że:                                   

 

  • zgodnie z obowiązującymi przepisami, pies musi przebywać na terenie odpowiednio zabezpieczonej posesji, uniemożliwiając jej opuszczenie;
  • pies należący do danej posesji powinien być pod stałym nadzorem jego właściciela;
  • za wałęsające się psy będą nakładane kary grzywny na właściciela psa w wysokości do 1000 zł zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń;
  • w przypadku powtarzającego się zjawiska, wałęsające się psy będą wyłapywane i przewożone do schroniska dla zwierząt, a ich właściciele zostaną obciążeni  kosztami.

 

 

 

Do góry