Komunikat w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w formule PPP

Szanowni Mieszkańcy,

wchodzimy w końcową fazę sporządzenia projektu budowlanego inwestycji związanej z kompleksową modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wykonawcą udzielonego w styczniu tego roku zamówienia jest spółka IZIM. Inwestycja prowadzona jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

W związku z powyższym informuję, że pracownicy Urzędu Gminy Miedźno, którym pomagać będą sołtysi poszczególnych miejscowości, zaczną od dnia 8 września 2021 roku zbierać zgody mieszkańców wytypowanych nieruchomości, na których planowane jest posadowienie słupa oświetlenia ulicznego i położenie kabla zasilającego. Zgody te są niezbędne w związku z brakiem możliwości posadowienia wszystkich projektowanych słupów w pasach drogowych.

Wykonanie tego zadania, które obecnie jest największą w naszym kraju inwestycją oświetleniową realizowaną w formule PPP, gwarantuje podniesienie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców naszego samorządu i spełnienie Państwa oczekiwań w zakresie nowoczesnego i funkcjonalnego oświetlenia wszystkich miejscowości Gminy Miedźno. W ciągu najbliższych dwóch lat wybudowane zostanie bowiem blisko 1900 energooszczędnych opraw LED, które oświetlą około 74 km dróg gminnych, powiatowych i
wojewódzkich.

Liczę zatem na Państwa zrozumienie sytuacji i pozytywne ustosunkowanie się do skierowanej prośby.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Miedźno
Piotr Derejczyk

Do góry