Konkurs dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”.

Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, które najlepiej realizują i popularyzują ideę ekonomii społecznej.  Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie, jego przebiegu oraz sposobu składania zgłoszenia zawarto w Regulaminie Konkursu oraz na stronie internetowej ROPS www.es.rops-katowice.pl.

Do góry