Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

Nagroda główna 40 000 zł

 

Kategorie konkursowe

Mikroprzedsiębiorca

kategoria uniwersalna dla wszystkich Mikroprzedsiębiorców

Senior

kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2011 roku

Progres

kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2011 a 31 grudnia 2014 roku

Start

kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2015 roku

Młody Biznes

kategoria dla Mikroprzedsiębiorców
urodzonych po 1 stycznia 1988 roku

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, zatrudniający poniżej 10 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów Euro.

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w dniach:

1-31 marca 2018 roku

na stronie konkursu: www.mikroprzedsiębiorcaroku.com

Cele Konkursu

Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku jest promocja i wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do aktywności gospodarczej na lokalnych rynkach oraz zakładania własnych firm. W konkursie nagradzani są przedsiębiorcy, których sukces stanowi przykład efektywnego biznesu oraz innowacyjnego myślenia gospodarczego.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku organizowany jest od 2005 roku. Dotychczas, w kilkunastu edycjach Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku udział wzięło ponad 2500 przedsiębiorców. W gronie blisko 120 nagrodzonych znalazły się podmioty o różnym charakterze działalności.

Ocena Zgłoszonych Mikroprzedsiębiorstw

Kapituła Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, składająca się z autorytetów w dziedzinach związanych z prowadzeniem biznesu ocenia m.in.:

pomysł na firmę i jego ewolucję, umiejętność przezwyciężania trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy,

nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć,

strategię oraz sposób prowadzenia działalności sprzyjający rozwojowi firmy,

wpływ prowadzonego biznesu na rodzinę oraz lokalną społeczność,

markę – główny produkt lub usługę, a także sposoby dystrybucji i promocji.

Do udziału w konkursie zapraszamy w szczególności firmy, które wyróżniają się ciekawymi i innowacyjnymi rozwiązaniami biznesowymi. Mile widziane są mikroprzedsiębiorstwa, których wizja rozwoju sięga rynków globalnych.

Pełny regulamin konkursu: http://mikroprzedsiebiorcaroku.com/regulamin/

Gala Finałowa – czerwiec 2018

Zwieńczeniem konkursu będzie Gala Finałowa podczas której wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia. Wydarzenie będzie również okazją do rozmów na temat przyszłości mikroprzedsiębiorczości w Polsce oraz okazją do spotkania środowisk przedsiębiorców, którzy swój biznes traktują jako wyzwanie służące rozwojowi gospodarczemu w Polsce oraz lokalnym społecznościom.

Kontakt dla uczestników

kontakt@mikroprzedsiebiorcaroku.com

Kontakt w sprawach współpracy, partnerstwa i patronatów:

Maciej ‘Matt’ Iwankiewicz     mobile +48 601 892749     matt.macivan@gmail.com

 

 

Do góry