Konkurs pod hasłem „Sekap i Orsip - w świecie e-usług”

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego organizuje konkurs pod hasłem "Sekap i Orsip - w świecie usług"

Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań związanych z systemami sekap.pl oraz orsip.pl poprzez przesłanie ich za pomocą Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieformularza konkursowego.

Czas trwania konkursu: 7-30 czerwca 2016 r. (na pytania można odpowiedzieć w dowolnym momencie).

Nagrody:

I miejsce:

 • bilet wstępu do Kopalnia Guido w Zabrzu (dla 5 osób),
 • zestaw gadżetów promocyjnych Organizatora,
 • dowolna książka o wartości do 100 zł wskazana przez laureata
 • możliwość udziału w dowolnych warsztatach, które realizowane są przez Organizatora poza kolejnością zgłoszeń. (szczegóły warsztatów znajdują się na stronie w zakładce Kapitał Ludzki /warsztaty)

II miejsce:

 • bilet wstępu do Kopalnia Guido w Zabrzu (dla 3 osób),
 • zestaw gadżetów promocyjnych Organizatora,
 • dowolna książka o wartości do 50 zł wskazana przez laureata
 • możliwość udziału w dowolnych warsztatach, które realizowane są przez Organizatora poza kolejnością zgłoszeń.

III miejsce:

 • bilet wstępu do Kopalnia Guido w Zabrzu (dla 2 osób),
 • zestaw gadżetów promocyjnych Organizatora,
 • dowolna książka o wartości do 50 zł wskazana przez laureata

Miejsca IV-X:

 • zestaw gadżetów promocyjnych Organizatora.

Więcej informacji pod adresem Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.e-slask.pl

Do góry