"Maluch+" w Gminie Miedźno!

Gmina Miedźno w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 otrzymała z Budżetu Państwa dofinansowanie w wysokości 300.000,00 zł na uruchomienie żłobka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 20.02.2018 r. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed  w obecności wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, wręczyli listy gratulacyjne dla samorządów z regionów, które najbardziej aktywnie włączyły się w działania związane z obecną edycją rządowego programu. Na terenie województwa śląskiego dofinansowanie otrzymało dziewięć gmin. W tym dwie (m.in. Miedźno), w których do tej pory nie było żadnej instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

„MALUCH+” 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy.

Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs, w ramach którego można było otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania było 450 mln zł.

Gmina Miedźno przystąpiła już do prac związanych z realizacją przedsięwzięcia. Termin zakończenia prac związanych z uruchomieniem żłobka planowany jest na koniec 2018 r.

Do góry