Nabór do studium oficerskiego

Informuję, że związku z potrzebą zabezpieczenia kadrowego stanowisk służbowych oficerów młodszych w formowanych pododdziałach wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję Nr 183/MON z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowego naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach w 2016 r.

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów przeprowadzi Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:

1)  absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym (grupą osobową);

2)  podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie i kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);

Absolwenci uczelni wyższych niebędący żołnierzami zawodowymi ubiegający się o przyjęcie na 12 – miesięczne szkolenie wojskowe w Wyższej Szkole Oficerskiej, składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień do dnia 30 czerwca 2016 r. Podoficerowie zawodowi ubiegający się o przyjęcie na 6 – miesięczne szkolenie wojskowe w Wyższej Szkole Oficerskiej, składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr do dnia 30 czerwca 2016 r.

 Więcej informacji na stronie www.czestochowa.wku.wp.mil.pl

Do góry