NABÓR WNIOSKÓW INICJATYWY KULTURALNE, EDUKACYJNE I SPORTOWE INTEGRUJĄCE MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD „RAZEM NA WYŻYNY”

Stowarzyszenie "Razem na wyżyny" ogłasza NABÓR 2/2017/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt grantowy p.t.

INICJATYWY KULTURALNE, EDUKACYJNE I SPORTOWE INTEGRUJĄCE MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD „RAZEM NA WYŻYNY”

w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

Stowarzyszenie "Razem na wyżyny" ogłasza

NABÓR 2/2017/G
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na projekt grantowy p.t.
INICJATYWY KULTURALNE, EDUKACYJNE I SPORTOWE
 INTEGRUJĄCE MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD „RAZEM NA WYŻYNY”
w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności
wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

Termin składania wniosków: od  13 czerwca do 30 czerwca 2017 roku


Wniosek o powierzenie grantu, wypełniony i zatwierdzony w Generatorze (link:https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=528cbe9f5f83ab03&&b=c570260fb82776c15841b5224bd4facc), należy wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z załącznikami złożyć bezpośrednio, osobiście lub przez osobę upoważnioną lub przez pełnomocnika, w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wniosku w wersji papierowej.
Wzory formularzy wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz kart oceny dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www.razemnawyzyny.pl. 
 Pełna treść ogłoszenia w poniższym załączniku :

Do góry