Nowe zasady Programu 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie informuje, że korzystanie ze świadczenia wychowawczego „500+” w zbliżającym się okresie świadczeniowym tj. od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. (obecnie świadczenia przyznane są do 30.09.2017 r.) wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia br. Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy.

Od 1 sierpnia wypełnione wnioski można złożyć:

  • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25

  • drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie, ul. Ułańskiej 25, 42-120 Miedźno

  • elektronicznie za pomocą:

– ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia,

– bankowości elektronicznej,

PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS

ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny są dostęne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do 31 października 2017 r.

  • w okresie od 1 września 2017 r. do 30 września 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik i listopad 2017 r. następuje do 30 listopada 2017 r.

  • w okresie od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik, listopad i grudzień 2017 r. następuje do 31 grudnia 2017 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i kolejne dzieci, które nie ukończyły 18 lat, bez względu na dochód rodziny. Jeśli jednak w rodzinie wysokość dochodów nie przekracza 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł, kiedy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne), świadczenie przysługuje również na pierwsze dziecko. W nowym okresie świadczeniowym do wyliczenia dochodu rodziny będą brane pod uwagę dochody z roku 2016. Pod uwagę będą brane również wszelkie zmiany w sytuacji dochodowej rodziny, które nastąpiły po 2016 r. takie jak utrata oraz uzyskanie nowego dochodu przez członka rodziny.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do uzyskania świadczenia zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także udzielić ich mogą pracownicy GOPS w Miedźnie pod nr telefonu 34 311 40 01. (pd, http://www.mpips.gov.pl)

Wzory nowych wniosków dostępne są w siedzibie GOPS w Miedźnie. Można je również pobrać ze strony internetowej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/  

 

 

Do góry