Nowy sprzęt ratowniczy dla jednostki OSP Mokra!

17 lipca 2018 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrej, odbyło się przekazanie sprzętu ratownictwa współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Za uzyskane dofinansowanie Gmina Miedźno zakupiła:

1. Defibrylator Philips ze skrzynką transportową i kluczem pediatrycznym;

2. Piłę ratowniczą Stihl;

3. Zestaw do zabezpieczenia miejsca wypadku ZMW;

4. Zestaw uzupełniającego ratownictwa technicznego.

Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 23 195,10 zł.

Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym, jak również do poprawy warunków pracy strażaków w sytuacjach kryzysowych ratując najcenniejszy dar, jakim jest ludzkie życie.

Do góry