Obchody 79 Rocznicy Bitwy pod Mokrą

1 września br. obchodziliśmy 79 Rocznicę Bitwy pod Mokrą. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą polową odprawioną przez kapelana JWK Ks ppłk Roberta Krzysztofiaka. Apel poległych odczytał kpt Artur Koralewicz. Następnie przedstawiciele władz oraz zaproszeni goście złożyli wieńce pod pomnikiem.

Podczas obchodów rocznicy nastąpiło uroczyste odsłonięcie Murala przy Muzeum w Mokrej. Mural ma znaczenie symboliczne, łączy Muzeum-Izbę Pamięci bitwy pod Mokrą ze szkołą. Cyborg z muralu symbolizuje potęgę technologiczną i militarną IV Niemieckiej Dywizji Pancernej. Polski żołnierz – ułańskiego ducha, determinację, wyszkolenie i wolę walki Wołyńskiej Brygady Kawalerii, za którą stanęły wieki polskiej tradycji kawaleryjskiej.

Mural został wykonany przez Pana Marka Laskowskiego, współtwórcę monumentalnych częstochowskich murali (m.in. Wieży Babel) opartych na projektach artysty malarza Tomasza Sętowskiego.

Do góry