OBWODY GŁOSOWANIA W GMINIE MIEDŹNO

W dniu 9 maja 2018 r. Uchwałą NR 294/XLI/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miedźno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, Gmina Miedźno została podzielona na 8 stałych obwodów głosowania. 

Jest to związane ze zmianą przepisów Kodeksu Wyborczego dokonanych Ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130), która weszła w życie 31 stycznia 2018 r.

Gmina Miedźno została podzielona na 8 stałych obwodów głosowania, wybranych w następujący sposób:

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Miejscowość (ulice)

Nr okręgu wyborczego

1.

sołectwo: Miedźno ul. Akacjowa,

Częstochowska od nr 54 do nr 84, Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Ułańska, Marii Konopnickiej, gen. Juliusza Rómmla, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Wyzwolenia nieparzyste od nr 1 do nr 27, parzyste od nr 2 do nr 36

sołectwa: Izbiska, Wapiennik

3,4,14

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie

ul. Szkolna 1

(Sala nr 5 w Gimnazjum)

lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

2.

sołectwo: Miedźno ul. Częstochowska od nr 1 do nr 53, Kosmiczna, Planetarna, Gwiezdna, Słoneczna, Księżycowa,  Sportowa, Szkolna, gen. Juliana Filipowicza, Wyzwolenia nieparzyste od nr 29 do końca, parzyste od nr 38 do końca, Kasztanowa, Łąkowa, Sosnowa

sołectwo Dębiniec

5,6

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie

ul. Szkolna 1

(Sala gimnastyczna w Gimnazjum)

lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

3.

sołectwo: Miedźno ul. Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Św. Jadwigi, Bolesława  Chrobrego, Elizy Orzeszkowej, Leśna, Mieszka I, Zygmunta Starego, Ogrodowa, Polna

sołectwa: Kołaczkowice Duże i Małe

2,7

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie

Miedźno ul. Szkolna 1

(Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej)

lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

4.

sołectwo Ostrowy: miejscowość Ostrowy nad Okszą; ul. Cicha, Częstochowska, Łąkowa, Ogrodowa, Tadeusza Kościuszki, Gościniec, Brzeźnicka, Chabrowa, Cmentarna, Konwaliowa, Różana, Tęczowa, Wąska, Zadworna, Liliowa, Michała Wołodyjowskiego, Jana Skrzetuskiego, Jana Onufrego Zagłoby, Danusi, Andrzeja Kmicica, Jagienki, Zawiszy Czarnego, Oleńki, Juranda ze Spychowa, Basieńki, Ignacego Dobosza, Mietodła, Piotra Wróbla, Wołyńska, Kleśniana oraz Mazówki i Nowy Folwark

10,12

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą

ul. Szkolna 6

(Świetlica)

lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

5.

sołectwo Ostrowy: miejscowość Ostrowy nad Okszą; ul. Akacjowa, Dębowa, Kasztanowa, Lipowa, Sosnowa, Sportowa, Stawowa, Tartakowa, Krótka, Bór, Brzozowa, Graniczna, Leśna, Parkowa, Piaskowa, Przedszkolna, Słoneczna, Szkolna, Topolowa, Zakładowa, Kocińska, Rakowska, Ks. Leona Pawłowskiego, Ks. Kazimierza Sowały i Rywaczki

11,13

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą

ul. Szkolna 6

(sala nr 7 - mała sala gimnastyczna)

lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

6.

sołectwo Mokra

8.9

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej

Mokra 194

7.

sołectwo Borowa

1

Ochotnicza Straż Pożarna

Borowa ul. Główna 68

8.

sołectwo Władysławów

15

Świetlica

Władysławów
ul. Turystyczna 122 

 

 

 

Do góry