Podpisanie listu intencyjnego dot. wybudowania mostu na rzece Liswarcie

4 października we Władysławowie podpisany został list intencyjny dotyczący wybudowania mostu na rzece Liswarcie. Pismo zostało podpisane przez Wójtów dwóch zainteresowanych gmin: Wójta Gminy Miedźno - Piotra Derejczyka oraz Wójta Gminy Popów - Jana Kowalika. 

Powstanie mostu ma łączyć obie gminy i znacznie skrócić czas przejazdu z Brzózek, Nowej Wsi i Wąsosza do Miedźna oraz dalej - do Kłobucka i Częstochowy.

Pierwszy etap obejmuje opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego, którego zakończenie planowane jest na marzec 2020 roku. Budowa planowana jest przy wykorzystaniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Do góry