Prace konserwatorskie przy drewnianym kościele filialnym parafii św. Judy Tadeusza i Szymona Apostoła w Mokrej

Pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach trwają prace konserwatorskie przy drewnianym kościele filialnym parafii św. Judy Tadeusza i Szymona Apostoła w Mokrej. Wśród dotacji, które popłynęły na remont obiektu, są również środki przekazane przez nasz samorząd. Wsparliśmy renowację kwotą w wysokości 50 tys. zł.

Budowla wpisana jest do rejestru zabytków pod nr A/61 oraz znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego.

~ Obecnie przy drewnianym kościele prowadzone są prace związane z drugim etapem prac budowlano-konserwatorskich, mające przede wszystkim za zadanie poprawić jego stan zachowania - aby przez kolejne lata mógł uczestniczyć w tworzeniu historii wsi, w której się znajduje - informuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.

Kościół w Mokrej św. Szymona i Judy Tadeusza znajdujący się w pobliżu pomnika upamiętniającego bitwę z niemiecką dywizją pancerną, stoczonej w pierwszych dniach września 1939 roku, w 1708 roku zbudowali zakonnicy jako wotum dziękczynne za wydany pomyślny wyrok przez Świętą Rotę dla konwentu w Kłobucku. Wyrok dotyczył egzempcji spod władzy klasztoru krakowskiego.

Drewniany kościół filialny św. Judy Tadeusza i Szymona Apostoła jest budowlą orientowaną, składającą się z niewielkiej prostokątnej nawy i mniejszego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium. Zbudowany został na zrąb, oszalowany z zewnątrz deskami. Kościół posiada dwuspadowe dachy, kryte gontem i niewielką barokową wieżyczką na sygnaturkę na kalenicy u zbiegu nawy i prezbiterium.

Okna są prostokątne. Wewnątrz znajduje się niewielki chór muzyczny z prostym parapetem, wsparty na dwóch kolumnach. Ze skromnego wyposażenia zwraca uwagę barokowy ołtarz, zapewne z czasów budowy kościoła oraz fazowana belka tęczowa z barokową grupą pasyjną, składającą się z krucyfiksu oraz wyciętych z desek, polichromowanych płaskich figur Matki Boskiej i św. Jana. Na belce zachował się także rok budowy kościoła - 1708.

fot. Dominika Panaszek/WUOZ w Katowicach

Do góry