Prawidłowa segregacja odpadów

Przypominamy zasady prawidłowej segregacji odpadów.

 Harmonogramy odbioru odpadów na październik i listopad 2018 r. 

METALE,  TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach

nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych

plastikowe opakowania po produktach spożywczych

opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)

opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.

plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie

aluminiowe puszki po napojach i sokach

puszki po konserwach

folię aluminiową

metale kolorowe

kapsle, zakrętki od słoików

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)

katalogi, ulotki, prospekty

gazety i czasopisma

papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki

zeszyty i książki

papier pakowy

torby i worki papierowe

butelek i pojemników z zawartością

plastikowych zabawek

opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych

opakowań po olejach silnikowych

części samochodowych

zużytych baterii i akumulatorów

puszek i pojemników po farbach i lakierach

zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych

papieru lakierowanego i powleczonego folią

papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego

papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych

tapet

pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych

zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

ubrań

 

 

SZKŁO

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)

Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów

Szkła okularowego

Szkła żaroodpornego

Zniczy z zawartością wosku

Żarówek i świetlówek

Reflektorów

Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych

Luster

Szyb okiennych i zbrojonych

Monitorów i lamp telewizyjnych

Termometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)

gałęzie drzew i krzewów

skoszoną trawę, liście, kwiaty

trociny i korę drzew

niezaimpregnowane drewno

resztki jedzenia

kości zwierząt

oleju jadalnego

odchodów zwierząt

popiołu z węgla kamiennego

leków

drewna impregnowanego

płyt wiórowych i pilśniowych MDF

ziemi i kamieni

innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

 

 

Do góry