Przypominamy o obowiązku składania deklaracji podatkowych na 2018 rok

Urząd Gminy w Miedźnie przypomina o obowiązku złożenia przez osoby prawne deklaracji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości na 2018 rok:

 

Terminy składania deklaracji:

– na podatek rolny i leśny – do 15 stycznia 2018 r.,

– podatek od nieruchomości – do 31 stycznia 2018 r.

 

Terminy płatności I raty podatków dla podmiotów składających deklarację upływają (osoby prawne):

– podatek leśny – do 15 stycznia 2018 r.,

– podatek od nieruchomości – do 31 stycznia 2018 r.,

– podatek rolny – do 15 marca 2018 r.

 

Wzory deklaracji dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miedźno w zakładce „Wzory deklaracji”.

Obowiązujące w 2018 roku stawki podatkowe zawarte są w:

Uchwała Nr 173/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 168/XXV/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku

Uchwała Nr 251/XXXVI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Do góry