Przypominamy o ratach podatku

Wójt Gminy Miedźno przypomina o zbliżającym się terminie płatności III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz II raty podatku od środków transportowych, który upływa 15 września 2022 r. Zapłaty podatku można dokonać przelewem na rachunek bankowy Gminy Miedźno, kartą płatniczą w budynku Urzędu Gminy, w kasie Banku Spółdzielczego w Miedźnie, w placówce pocztowej oraz w innych placówkach, w których można opłacać rachunki.

Do góry