Przystępujemy do przebudowy ulic: Brzozowej, Leśnej, Cichej oraz Bór w Ostrowach nad Okszą

15 lutego rozstrzygnęliśmy przetarg na przebudowę czterech gminnych dróg w Ostrowach nad Okszą. Najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach wyboru ofert uzyskała propozycja złożona przez RAFALIN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Blachowni. Za wykonanie przewidzianych w specyfikacji przetargowej prac firma otrzyma wynagrodzenie 1.307.773,43 zł.

W ogólnym zakresie przewidujemy modernizację nawierzchni dróg na ciągi pieszo-jezdne, budowę elementów odwodnienia ulicznego oraz oświetlenia.
Przebudowa ulicy Leśnej obejmie odcinek 357,32m, ulicy Brzozowej – 266,08m, a ulicy Bór – 135,6m. Na ulicy Cichej prace polegać będą wyłącznie na wykonaniu oświetlenia drogowego.
Na całej długości części drogowej inwestycji przewidziana została nawierzchnia z masy bitumicznej. Szerokość jezdni w przypadku ulicy Leśnej wyniesie od 3,5m do 4,5m, a na pozostałych - 4,5m. Chodniki zostaną wykonane z kostki betonowej. Ich szerokość uwarunkowana jest przebiegiem ogrodzeń posesji oraz granic pasa drogowego i wyniesie od 0,2m do 1,5m.
Wykonawca zadba także o zjazdy na posesje. Ich szerokość będzie dostosowana do wymiarów bram wjazdowych, lecz nie więcej jak 5m. Wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych projekt przewiduje ponadto budowę łącznie 33 latarni oświetlenia ulicznego.


fot. Pixabay

Do góry