Rekordowe dofinansownie dla Gminy Miedźno z Funduszu Inwestycji Samorządowych

Gmina Miedźno otrzymała z nowoutworzonego Funduszu Inwestycji Samorządowych prawo do dysponowania kwotą 1 460 584 zł.

Informację o wysokości dofinansowania znaleźć można na rządowej stronie internetowej www.gov.pl.

Łącznie samorządom gminnym powiatu kłobuckiego przyznano prawo do dysponowania kwotą 8 576 540 zł. Dotacja dla gminy Miedźno stanowi ponad 17% tej kwoty. Jest to druga pod względem wysokości, po Kłobucku, kwota przydająca gminie w powiecie kłobuckim

Środki z dotacji należy przeznaczyć do wykorzystania na zadania inwestycyjne poprawiające komfort życia mieszkańców. Mogą stanowić również wkład własny w innych programach. Pierwsze transze przelewów mają zaś trafić do samorządów już we wrześniu, po rozpatrzeniu wniosków przez wojewodę

Wysokość kwoty dotacji jest wynikiem relacji dotychczasowych wydatków majątkowych gminy i jej zamożności. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.

Do góry