Stowarzyszenie „Razem na wyżyny" ogłasza nabór na wolne stanowisko

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny" ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik ds. administracyjnych, promocji i współpracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie od 12 do 19 sierpnia 2019 r. (do godz. 13.00) w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem „Pracownik ds. administracyjnych, promocji i współpracy”.
Po zakończeniu postępowania konkursowego informacja o wynikach podana będzie na stronie internetowej LGD.

Dodatkowe informacje: https://razemnawyzyny.pl/wolne-stanowisko-pracy-biurze-lgd/

Do góry