Szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych, w związku z suszą

Wójt Gminy Miedźno informuje, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Miedźno niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

Wniosek dostępny jest poniżej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Miedźno, pokój nr 11 (biuro podawcze).

Wnioski należy składać w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 11.

Do wniosku o szacowanie strat dołączyć należy kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie składanego do ARiMR w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.

 

 

Do góry