Vulcan kompetencji w Śląskich samorządach

Gmina Miedźno przystąpiła do realizacji projektu „Vulcan kompetencji w Śląskich samorządach” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie2.1 Wysoka jakość systemu oświaty.

W związku z realizacją planu dokonana została analiza dokumentów w tym: arkuszy organizacyjnych, wniosków z informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, wyników egzaminów i sprawdzianów oraz Strategii Rozwoju Gminy Miedźno. Cennym źródłem wiedzy były spotkania z dyrektorami oraz spotkanie dialogowe, w którym wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz przedstawiciele JST. Wnioski posłużyły do opracowania „Planu wspomagania szkół w Gminie Miedźno w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych", który realizowany będzie przez najbliższe 2 lata.

8 listopada br. została podpisana umowa z Panią Grażyną Bochenkiewicz - wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli WOM w Częstochowie na kompleksowe wspomaganie szkół z terenu Gminy Miedźno.

Do góry