Właściciela pieska prosimy o kontakt z urzędem

W dniu 26 stycznia 2018 r. jeden z mieszkańców Kołaczkowic Małych poprosił o zajęcie się sprawą błąkających się psów.

Po interwencji, złapano jednego psiaka, który obecnie znajduje się pod opieka pracowników gminy.

Prawdopodobnie posiada właściciela, którego prosimy o kontakt w sprawie odbioru psa.

Tel.: 885 338 043; 34 3106964.

Do góry