Wstrzymanie zbiórki wniosków na nieodpłatny odbiór azbestu

Od dnia 20 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wstrzymana zostaje zbiórka wniosków na nieodpłatny odbiór azbestu od mieszkańców Gminy Miedźno. Związane jest to z wyczerpaniem środków, z budżetu gminy przeznaczonych na ten cel.

Przyjmowanie wniosków zostanie wznowione na początku 2021 r.

Do góry