Wybraliśmy wykonawcę przebudowy ulicy Łokietka oraz ulicy Św. Jadwigi w Miedźnie

22 lutego rozstrzygnęliśmy przetarg na przebudowę ulicy Łokietka oraz ulicy Św. Jadwigi w Miedźnie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RAFALIN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Blachowni, oferując za przewidziane prace cenę brutto 321.281,56 zł.

Na ulicy Łokietka prace obejmą odcinek prawie 279 m. Droga będzie miała szerokość 4 m, po jednym pasie ruchu o szerokości 2 m dla każdego kierunku. Dotychczasową nawierzchnię gruntową zastąpi asfaltowa jezdnia. Zostanie ona osadzona na ustabilizowanej mechanicznie podbudowie z kruszywa kamiennego. Z tego samego materiału utwardzone będą pobocza o szerokości 0,5 m. Na łukach pas wewnętrzny drogi zostanie poszerzony do 2,5 m. Mieszkańcy zyskają indywidualne zjazdy na posesje z kostki betonowej, oddzielone od krawędzi jezdni krawężnikami najazdowymi. Droga będzie odwadniana powierzchniowo, na przyległe tereny zielone. Ulica Św. Jadwigi połączy ulicę Jagiełły z ulicą Leśną, co z kolei pozwoli na swobodny dojazd do drogi powiatowej 2027S w Borowej. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego odcinka drogi o nawierzchni asfaltowej na długości 354 m. Na całej ulicy natomiast powstanie odwodnienie. Wody opadowe będą odprowadzane do wybudowanych rowów otwartych. Zadbamy także o przepusty betonowe i pobocza.

Po wykonaniu inwestycji objęte one zostaną sześcioletnią gwarancją wykonawcy.

Fot. Pixabay

Do góry