Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Miedźno, dnia 27.02.2018 r.

  

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Lp.

Nazwa zadania

Kwota przeznaczona na zadanie
(w zł)

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana
przez organizację
(w zł)

Kwota przyznanej dotacji
(w zł)

1.

 

„Wsparcie realizacji zadań publicznych
w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

40.000,00 zł

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowach
nad Okszą

30.000,00 zł

30.000,00 zł

Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Ostrowy

10.000,00 zł

10.000,00 zł

 

                                                                                                                                                         

 (-) Piotr Derejczyk

Wójt Gminy Miedźno

Do góry