XL Sesja Rady Gminy Miedźno

W dniu 18 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno przy ul. Ułańskiej 25, odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Miedźno z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za II półrocze 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określania rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń”.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Miedźno.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Miedźno zadania z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego.
 9. Informacja Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 10. Interpelacje i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad XL sesji Rady Gminy.

 

Projekty uchwał dostępne są w BIP Gminy Miedźno

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców.

Do góry