XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Miedźno

W dniu 16 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno przy ulicy Ułańskiej 25, odbędzie się XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Miedźno.

Porządek obrad XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Miedźno

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  7. Interpelacje i wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej: http://miedzno.esesja.pl/

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców.

Do góry