XXVIII sesja Rady Gminy Miedźno

W dniu 14 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Miedźno przy ul. Ułańskiej 25 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Miedźno.

W dniu 14 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Miedźno przy ul. Ułańskiej 25 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Miedźno.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

  3. Ochrona zdrowia.

  4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.

  5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za II półrocze 2016 r.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

  8. Informacja Wójta z działalności pomiędzy sesjami.

  9. Interpelacje i wolne wnioski.

  10. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

Projekty uchwał dostępne są w BIP Gminy Miedźno

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców.

Do góry