XXXIII Sesja Rady Gminy

21 września 2017 r. w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno przy ulicy Ułańskiej 25 odbyła się uroczysta, XXXIII Sesja Rady Gminy Miedźno.

W trakcie obrad podsumowany został m.in. Program Modernizacji Służb Zabezpieczenia Przeciwpożarowego w Gminie Miedźno w latach 2015-2017. Wójt Piotr Derejczyk podkreślił, że zakup nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP nie byłby możliwy bez wsparcia Pana Mariusza Trepki – II Wicewojewody Śląskiego oraz Pana Zbigniewa Desperaka – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. W podziękowaniu za okazaną pomoc Wójt - Piotr Derejczyk wraz z Przewodniczącym Rady Gminy - Leszkiem Idaszem oraz Wiceprzewodniczącą - Barbarą Piątek, wręczyli zaproszonym gościom pamiątkowe szable.

W związku reformą oświaty oraz przekształceniem szkół z terenu Gminy Miedźno, w dalszej części obrad nastąpiło oficjalne powierzenie stanowisk dyrektorom nowo powstałych placówek. Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie została Pani Wioletta Skoczylas, natomiast dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą został Pan Dariusz Bednarski.

W trakcie Sesji nastąpiło również oficjalne pożegnanie wieloletniego Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie Pani Emilii Piątek, która po siedemnastu latach pracy na tym stanowisku - odeszła na emeryturę. 

Do góry