XXXIV Sesja Rady Gminy Miedźno

W dniu 13 października 2017 r. (piątek) o godz. 11:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie przy ulicy Filipowicza 5, odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Miedźno.

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Miedźno:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za I półrocze 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Miedźno.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Miedźno.
 10. Interpelacje i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.

Projekty uchwał dostępne są w BIP Gminy Miedźno

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców.

Do góry