XXXIX Sesja Rady Gminy Miedźno

W dniu 14 marca 2018 r. (środa) o godz. 9:00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno przy ul. Ułańskiej 25, odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Miedźno z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Miedźno.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Miedźnie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Miedźno.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Miedźno dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2018 opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 17. Informacja Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 18. Interpelacje i wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Gminy.

 

Projekty uchwał dostępne są w BIP Gminy Miedźno

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców.

Do góry